Duży, W., & Wesołek, E. (2015). [Sprawozdanie z konferencji "Dzieciństwo i starość w historiografii"]. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 33(2), 163–167. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.024