Żurek, D. (2015). Nowe badania nad dziejami bractw religijnych. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 33(2), 153–161. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.023