Baran, I. (2015). Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 33(2), 103–121. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.020