Pawlak, M. N. (2015). Herodes Attyk i Ateńczycy. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 33(2), 3–32. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.016