Pielas, J. (2015). Kariery urzędnicze i pozycja społeczno-majątkowa podkomorzych ziemskich w Małopolsce w XVI–XVII wieku na tle porównawczym. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 32(1), 31–57. https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.002