Smolarek, K. (2013). Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 192. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 24(1), 207–210. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.010