Pawlik-Kwaśniewska, W. (2013). Reszut-ha-jachid trzech kobiet. O siedemnastowiecznej autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 392. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 24(1), 183–192. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.008