Zaleska, I. (2013). Wokół idei stronnictwa katolickiego w Królestwie Polskim. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 24(1), 47–74. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.003