Gillmeister, A. (2013). Foucault i matrony. Kobiety w religii rzymskiej: między potestas a potentia. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 24(1), 3–16. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.001