Drzewiecka, D., & Niedźwiedzka, M. (2015). Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 241–246. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.070