Tandecki, J. (2015). Jewgeni Chaldej, Kriegstagebuch, hrsg. v. Ernst Volland und Heinz Krimmer, Berlin 2011, 224 S. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 236–240. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.069