Falkowski, T. (2015). Historia ciała, tom 2 (Od Rewolucji do I wojny światowej), red. A. Corbin, przeł. K. Belaid i T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 198–203. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.066