Zawadzka-Morawiecka, J. (2015). Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz y de Burbon Księżna Czartoryska, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 294. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 194–198. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.065