Krajniak, R. (2015). Rafał Ojrzyński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Wydawnictwo DiG, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 200 (Fasciculi Historici Novi, Tom XIV). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 175–182. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.063