Swianiewicz, J. (2015). Tomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 393. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 165–175. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.062