Nieuważny, A. (2015). „Pozostały tylko … cygarry”. Opinie polskich weteranów o wojnie w Hiszpanii w świetle ich korespondencji. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 131–154. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.060