Champion, E. (2015). Marszałek książę de Richelieu jako postać literatury libertyńskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 73–86. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.058