Kuras, K. (2015). Teatr śmierci w służbie majestatu. Trzy exempla z dziejów Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 43–72. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.057