Cendrowski, S. (2015). Nowe ustalenia w kwestii śmierci i pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 31(4), 19–41. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.056