Dominiak, Łukasz M. (2014). Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 29(2), 283–285. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.038