Bartnicka, A. (2014). Sprawozdanie z konferencji „Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte”, Oldenburg, 31 III–3 IV 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 29(2), 275–283. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.037