Możdżeń, J. (2014). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 29(2), 269–275. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.036