Zielińska, A. (2014). Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 29(2), 228–236. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.030