Pielas, J. (2014). Edycje źródeł staropolskich w sytuacji braku podstawowych zespołów archiwalnych (Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, opracowanie i wydanie Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 29(2), 187–203. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.025