Macuk, A. (2014). Polityka rosyjska w Rzeczypospolitej w 1733 roku a kandydatura „Piasta”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 29(2), 41–110. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.021