Karczewska, J. (2014). Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 29(2), 19–40. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.020