Popielarz, A. (2024). Polski monarchista? Działalność publicystyczna i parlamentarna Feliksa Kryskiego. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 68(4), 49–75. https://doi.org/10.12775/KLIO.2023.030