Michalski, M. (2014). Konferencja naukowa „Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku”, Würzburg, 23–24 IX 2013 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 28(1), 265–270. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.018