Perkowski, P. (2014). Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, wstęp Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, ss. 584. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 28(1), 253–264. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.017