Zasada, A. (2014). Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 538. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 28(1), 238–242. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.015