Duszyński, W. (2014). Człowiek w antycznym świecie, red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2012, ss. 430. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 28(1), 209–215. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.010