Wewiór, P. (2014). „Podłe ciała” jako zastosowanie socjologii krytycznej do historii medycyny. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 28(1), 185–194. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.008