Śmiechowski, K. (2014). Strategie władz carskich wobec łódzkiej prasy codziennej do 1914 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 28(1), 63–83. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.004