Tomaszewski, M. (2022). Marsz korpusu inflanckiego wojsk rosyjskich gen. Piotra Lacy’ego w kierunku Warszawy latem 1733 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 63(3), 3–30. https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.024