Penkała-Jastrzębska, A. (2022). Intercyza ślubna wojewody sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) i Zofii z Krasińskich (zm. 1790) jako przykład regulacji prawnych i majątkowych między małżonkami w dawnej Polsce. : Analiza treści i edycja źródła. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 61(1), 225–244. https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.008