Zagórska, P. (2021). Legenda o Pikusie w kronikach późnego antyku – źródło wyobrażone. Uwagi do książki Krzysztofa Hilmana Pikus w Kronice aleksandryjskiej i u Malalasa. Narodziny mitu u schyłku antyku, Kraków 2019. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 59(3), 253–274. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.029