Gorajczyk, M. M. (2022). Losy duchowieństwa polskiego więzionego w niemieckich obozach koncentracyjnych w latach 1940-1945 na przykładzie ojców Misjonarzy - więźniów KL Auschwitz i KL Dachau. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 61(1), 147–174. https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.005