Gąsior, G. (2021). Jan Kuklík, René Petráš, Minorities and law in Czechoslovakia, 1918–1992, Karolinum Press, Prague 2017, pp. 302. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 60(4), 247–257. https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.042