Zaleska, I. (2021). Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 59(3), 115–144. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.024