Goclon, J. A. (2021). Andrzej Chwalba, Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wołowiec 2020, ss. 387. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 60(4), 259–269. https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.043