Kazienko, E. (2021). Rec. T. Graff, Najstarsze Bractwo Różańcowe w Wadowicach 1616-1822, Seria: Historia. Hereditas. Ecclesia., T. 8, red. A. Bruździński, T. Graff, Kraków 2020, ss. 240. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 59(3), 289–296. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.031