Jusupović, M. (2020). Replika na odpowiedź Dariusza Rolnika. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 56(4), 191–198. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.066