Klint, P. (2021). Urzędnicy grodzcy kcyńscy w XVI–XVIII w. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 60(4), 81–113. https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.037