Kubiak, K. (2021). Portugalska Rewolucja Goździków w 1974 roku. Przyczyny-przebieg-następstwa. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 59(3), 193–222. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.027