Hoszowska, M. M. (2021). Wychowanie i polityka. Szkoła Szymona Askenazego we wspomnieniach Antoniego Plutyńskiego (1880-1965). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 59(3), 145–166. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.025