Litwiński, R. (2020). The last will and testament of Józef Haller. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 307–318. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.045