Pękacka-Falkowska, K. (2020). The anatomical-surgical and engraving instruments of the Danzig physician Christoph Gottwald. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 279–306. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.044