Machałek, M. (2020). Transition of Polish countryside in the years 1918–1989. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 253–278. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.043