Niedzielska, M. (2020). Iron-nail war landmarks in West and East Prussia during the Great War. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 231–252. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.042