Rachuba, A. (2020). Livonian and Courlander nobility in Samogitia in the 17th and 18th century. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 155–180. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.039